EKİBİMİZ

Koordinatör

F. Müjde Çetin

F. Müjde Çetin bünyemizde yönetsel faaliyetlerden, bütçe ve finans yönetiminden, işbirliği geliştirme çalışmalarından, bağışçı ilişkilerinden ve eğitim programlarından sorumludur.

Uluslararası deneyimleri ve yetkinlikleri sebebiyle bu pozisyon için tercih edilmiştir. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) akredite kıdemli danışmanı ve çeşitli hibe kuruluşlarında bağımsız değerlendirici olarak hizmet sunmuş olan ekip arkadaşımız, aynı zamanda deneyimli bir KOBİ Danışmanı, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği uzmanı ve eğitmendir. Hem sivil toplum kuruluşlarında hem de kamu ve özel sektörde hizmet vermiş, Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi’nde (ABİGEM A.Ş.) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nda üst düzey yöneticilik yapmıştır.

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde, yüksek lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi Ekonomi Hukuku bölümünde onur derecesiyle tamamlamış olup, Boğaziçi Üniversitesi’nden “KOBİ Yöneticiliği” ve “Kamuda İyi Yönetişim” Uzmanlık Belgelerine; Global Mediators&Negotiators'tan “İleri Düzey Müzakereci Sertifikası”na sahiptir. Halen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Entegre Düşünce ve Entegre Raporlama, Kamu-STK-Özel sektör İşbirliği Geliştirme eğitimlerini vermektedir.

Uzmanlık Alanları

  • Sivil Toplum Kuruluşlarında İyi Yönetişim uygulamaları
  • Bağışçı İlişkileri, Bütçe Yönetimi ve Hibe Yönetimi
  • Uluslararası Arabuluculuk ve Müzakerecilik
  • Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Dayalı Projeler ve Eğitimler
  • Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) fonlu Kadın Girişimcilik, Kurumsal Koordinasyon, İletişim ve İtibar Yönetimi / İş Hukuku Danışmanlığı
  • Genç Girişimcilik Eğitimleri (KOSGEB)
  • Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezlerinde çözüm ortaklıkları