• ARAŞTIRMA

    Argüden Yönetişim Akademisi olarak, Türkiye ve çevresinde yönetişim ve kamu politikaları ile ilintili konularda farkındalık yaratacak ileri araştırmalara öncülük etmeyi ve iyi uygulama yaklaşımlarını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.

    Başlıca araştırma çalışmalarımız:

    • Hissedar Güven ve Sürdürülebilirlik Endeksi
    • OECD Kamuda Karar Kalitesi İlkeleri
    • Vatandaş Katılım ve Güven Endeksi