TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EĞİTİMİ

Özel sektörde, Kasım 2015 döneminde başlayan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” eğitimlerimizle, çalışanların farkındalığın artırılmasını hedefliyoruz. İyi yönetişim kültüründen hareketle hazırladığımız eğitimlerimiz, Eczacıbaşı Grubuyla başlamış olup, kurumun ihtiyaç ve isteklerine göre tasarlanabilmektedir.

İnteraktif zemindeki gerçekleştirdiğimiz eğitimlerimizle, bireylerin toplumdaki rollerini ve davranış seçimlerini yeni bir perspektiften değerlendiriyoruz. Yaşamın farklı alanlarındaki (istihdam, aile, eğitim, sağlık, şiddet) fırsat ve yaşam eşitliğini güçlendirici uygulama çalışmalarıyla, katılımcıların farkındalık düzeylerini artırmayı amaçlıyoruz.

Eğitimlerimiz, grup çalışmaları, veri analizleri, araştırma raporları, film kesitleri üzerinden yorumlamalarla zenginleştirilmiş olup, program sürelerini kurumların beklenti ve ihtiyaçlarına göre birlikte belirliyoruz.

Tarih: 2015-2016
Yer: İstanbul

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitim Programı, Eczacıbaşı Grubu işbirliğiyle gerçekleştirilmektedir.