• KAMU YÖNETİŞİMİ

    Argüden Yönetişim Akademisi olarak, kamu yönetişimi alanında aşağıdaki konularda destek ve farkındalık sağlamayı hedefliyoruz.

    • Katılımcı demokrasiye geçişte önceliklerin belirlenmesi ve süreçlerde iyi yönetişim ilkelerinin kamu kurumları tarafından benimsenmesi
    • İnovasyon, işbirliği ve katılımcı demokrasiyi teşvik eden sistemlerin kurulması
    • Yönetişim ve kamu politikaları ile ilgili konularda farkındalık yaratılması ve uygulamada şeffaflık ile kamu kurumlarına güvenin artırılması
    • Veri bazlı ve etkin politika oluşturma süreçleri ile çevresel, toplumsal ve ekonomik hedeflere ulaşılması