ENTEGRE RAPORLAMA EĞİTİMİ

Türkiye’deki ilk Entegre Rapor’u 2015'te yayımlayarak Türkiye’de ve Dünyada bir çok kuruma örnek olduk. 2016 yılı Entegre Raporumuzda da bu misyonumuzu devam ettirmeye gayret gösterdik.  

Entegre Raporlama Türkiye Ağı bünyesinde, içeriğini TÜSİAD işbirliğiyle oluşturduğumuz ilk Entegre Raporlama eğitimimizi gerçekleştirdik. Türkiye’deki ilk Entegre Raporu hazırlama sürecindeki deneyimimizi paylaştık.

 

Neden Entegre Raporlamaya önem veriyoruz?

 

Entegre Raporlama, bir taraftan iç ve dış paydaşların kurumun misyon, vizyon ve stratejilerini doğru değerlendirmelerine imkân sağlarken, diğer taraftan da kurumun içindeki yönetişimi geliştirir. Bu yolla kurumlar paydaşları ile daha şeffaf bir iletişim halinde olurlar, faaliyetlerinin sürekliliğini gösterirler, adil, sorumlu ve tutarlı bir şekilde, kaynakları ne derece etkili kullandıklarını ortaya koyacak somut göstergeler sunarlar. Bu gayretler, paydaşların süreçlere daha etkin katılımını ve kurumun da onlar karşısında daha hesap verebilir olmasını sağlar.

Tarih: Nisan, 2017
Yer: Tüsiad