STK'LARIN KURUMSAL YÖNETİŞİM İLKELERİNE UYUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.ve TKYD işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz çalışmada, sivil toplum kuruluşlarında kurumsal yönetişim ilkelerinin oluşturulmasına destek olmayı amaçlıyoruz. 

Değerlendirmeler, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan ve sonrasında revize edilen Kurumsal Yönetişim İlkeleri baz alınarak gerçekleştirilmiştir. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile gerçekleştirilen çalışmaya ait raporu bilgilerinize sunarız.

Yayınlanma Tarihi: 2017