Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı
English

KAMU SERMAYELİ İŞLETMELERDE İYİ YÖNETİŞİM KONFERANSI

 

7 NİSAN 2016

Boğaziçi Üniversitesi, İSTANBUL

GÜNDEM

08.30 – 09.30     Kayıt

09.30 – 10.30     Açılış Konuşmaları

Dr. Yılmaz Argüden, Argüden Yönetişim Akademisi, Kurucu

Hurşit Zorlu, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği, Yönetim Kurulu Başkanı

Halil Alış, Türk Kamu İşletmeleri Birliği, Yönetim Kurulu Başkanı, EÜAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü

Taşkın Temiz, Hazine Müsteşarlığı, Hazine Müsteşar Yardımcısı V.

10.30 – 11.45     Oturum 1: OECD Kamu Sermayeli İşletmeler için Kurumsal Yönetişim Rehberinin Getirdikleri, Uygulamada Yaşanan Sorunlar ve Reform İhtiyacı

Oturum Başkanı: Barış Dinçer, Argüden Yönetişim Akademisi Direktörü, TKYD Yönetim Kurulu Üyesi, PwC Kamu Sektörü Danışmanlık Lideri

Konuşmacı: Selim Yeşilbaş, Hazine Müsteşarlığı - Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürü, OECD Kamu Pay Sahipliği ve Özelleştirme Uygulamaları Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı

Konuşmacı: Mediha Ağar, Kıdemli Ekonomist, Dünya Bankası

Konuşmacı: Ömer Yıldız, TCDD Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü

11.45 – 13.15     Öğle Yemeği

13.15 – 14.30     Oturum 2: Kurumsal Yönetişim Açısından Tecrübe Paylaşımları

Oturum Başkanı: Sevdil Yıldırım, KOTEDER Yönetim Kurulu Üyesi, TAV Holding, İŞGYO, Denizli Cam Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Konuşmacı: Ramazan Özcan Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kurumsal Gelişim ve Yönetim Sistemleri Daire Başkanı

Konuşmacı: Cem Kozlu, Yönetici - Yazar

Konuşmacı: Aclan Acar, Doğuş Otomotiv, Yönetim Kurulu Başkanı

14.30 – 15.00     Kahve arası

15.00 – 16.15     Oturum 3: Halka Açık Şirketlerde Hesap Verebilirlik,Performans Değerlendirme Sistemleri ve Suistimal Risklerinin Yönetimi

Oturum Başkanı: Ayşegül Ekşit, Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı

Konuşmacı: İlhami Koç, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı, TKYD Y. Kurulu Başkan Yard.

Konuşmacı: Fikret Sebilcioğlu, CFE, SMMM, TKYD Üyesi, TEİD YK Üyesi, ACFE YK Üyesi 

Konuşmacı: Dr. Erkin Erimez, ARGE Danışmanlık Ortağı, Argüden Yönetişim Akademisi, Akademik Kurul Üyesi

16.15 – 16.30     Kapanış Konuşması

Prof. Dr. Vedat Akgiray, Boğaziçi Üniversitesi, Kurumsal Yönetim Merkezi,

Argüden Yönetişim Akademisi, Akademik Kurul Üyesi