Argüden Governance Academy Foundation

Belediyeler İçin Entegre ve Kapsayıcı Stratejik Plan Hazırlama Rehberi İstanbul Tanıtım Toplantısı

29 September 2019
İstanbul, 29 September 2019