Argüden Governance Academy Foundation

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri! Riskleri! Paneli

21 – 22 November 2017
26. Kalite Kongresi, İstanbul, 21 – 22 November 2017