Argüden Governance Academy Foundation

Kentlerden Yönetişim Örnekleri Paneli

20 – 22 October 2017
Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi, İstanbul, 20 – 22 October 2017