Argüden Governance Academy Foundation

Kentlerden Yönetişim Örnekleri Paneli

Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi, İstanbul, 20-22 October 2017
Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi, İstanbul, 20-22 October 2017