Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı
English

BÜLTENLERİMİZ

Argüden Yönetişim Akademisi - Kış ’19

Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı olarak, 2019 yılının ikinci yarısında kamu, sivil toplum, özel sektör ve küresel alanlarda gerçekleştirdiğimiz ‘iyi yönetişim’ konusundaki proje ve faaliyetlerimizin yer aldığı Kış 2019 bültenimizi yayımladık.

Devamını okumak için tıklayınız.

Argüden Yönetişim Akademisi - Yaz ’19

Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı olarak, 2019 yılı ilk yarısında kamu, sivil toplum, özel sektör ve küresel alanlarda gerçekleştirdiğimiz ‘iyi yönetişim’ konusundaki proje ve faaliyetlerimizin yer aldığı Yaz 2019 bültenimizi yayımladık.

Devamını okumak için tıklayınız.

Argüden Yönetişim Akademisi - 2018

Argüden Yönetişim Akademisi olarak, 2018 yılında kamu, sivil toplum, özel sektör ve küresel alanlarda gerçekleştirdiğimiz ‘iyi yönetişim’ konusundaki proje ve faaliyetlerimizin yer aldığı 2018 bültenimizi yayımladık.

Devamını okumak için tıklayınız.

Belediye Yönetişim Karneleri ile Ölçerek Öğrenmeyi Tetikliyoruz!

16 Nisan Pazartesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi – Ali Emîri Efendi Kültür Merkezi’nde düzenlediğimiz “Belediye Yönetişim Karnesi” Konferansı’mızda yayınlarımızı paylaşarak Ölçerek Öğrenmeyi Tetiklemek adına çok önemli bir adım attık.

Devamını okumak için tıklayınız.

 

Argüden Yönetişim Akademisi - Kış ’18

Boğaziçi Üniversitesi Vakfı çatısı altında bulunan, kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi olarak, 2018 yılı ilk yarısında kamu, sivil toplum, özel sektör ve küresel alanlarda gerçekleştirdiğimiz ‘iyi yönetişim’ konusundaki proje ve faaliyetlerimizin yer aldığı Kış 2018 bültenimizi yayımladık.

Devamını okumak için tıklayınız.

Sivil Toplumda İyi Yönetişim Sertifika Programı

Sivil toplumun kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedefleyen bu eğitim, yasal mevzuat çerçevesinde teorik ve pratik bilgiler aktararak sivil toplumda yönetişimi bütünsel olarak işlemektedir.

Devamını okumak için tıklayınız.

Argüden Yönetişim Akademisi - Yaz ’17

Boğaziçi Üniversitesi Vakfı bünyesinde bulunan, kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi olarak, 2017 yılı ilk yarısında kamu, sivil toplum, özel sektör ve küresel alanlarda gerçekleştirdiğimiz ‘iyi yönetişim’ konusundaki proje ve faaliyetlerimizin yer aldığı Yaz 2017 bültenimizi yayımladık.

Devamını okumak için tıklayınız.

Özel Sektörde İyi Yönetişim Eğitimi

Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilecek olan bu eğitim, kurumların iyi yönetişim, entegre düşünce ve stratejik bakış açısıyla sürdürülebilir değer yaratmalarına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Devamını okumak için tıklayınız.

Argüden Yönetişim Akademisi - Kış ’17

İlk Mezunlarımızı Tebrik Ederiz!
Kamuda İyi Yönetişim Sertifika Programımızı başarıyla tamamlayan geleceğin lider kamu yöneticileri diplomalarını aldılar. Ankara’da yapılan mezuniyet töreni, üst düzey kamu yöneticilerinin geniş katılımıyla gerçekleşti.

Devamını okumak için tıklayınız.

Kamuda İyi Yönetişim Sertifika Programı’nın İlk Mezunları Diplomalarını Aldılar

Kamu sektöründe görev alan yöneticilerin, “iyi yönetişim” konusunda bilgi ve farkındalık düzeylerini artırmak amacıyla BÜYEM işbirliği ile düzenlediğimiz Kamuda İyi Yönetişim Sertifika Programı’nın 2016 Dönemi mezuniyet töreni, üst düzey kamu yöneticilerinin geniş katılımıyla gerçekleştirildi.

Devamını okumak için tıklayınız.

Türkiye’nin İlk Entegre Raporu Yayımlandı!

Operasyonel ilk faaliyet yılımıza ilişkin raporumuzu, Uluslararası Entegre Raporlama çatısında yer alan temel kavramlar ve prensipler doğrultusunda hazırladık. Türkiye’nin ilk Entegre Raporu ile, bu alanda kâr amacı gütmeyen dünyadaki ilk 10 kuruluş arasında yer aldık. 

Devamını okumak için tıklayınız.

Argüden Yönetişim Akademisi - Yaz ’16

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve Türk Kamu İşletmeleri Birliği’nin katkılarıyla, TKYD iş birliğiyle düzenlediğimiz konferansta, KSİ’lerin kurumsal yönetişim ilkelerine uygun yönetilmesinin, yaşam kalitesi, sürdürülebilir başarı ve ülke ekonomisi için önemi değerlendirildi.

Devamını okumak için tıklayınız.

Kurumlarına güven duyulmayan toplumların gelişmesi sekteye uğrar

Prof. Dr. Richard Leblanc, geçen sene Harvard’da olduğu sırada editörlüğünü yaptığı ‘Yönetim Kurullarında Yönetişimin El Kitabı’na katkı sağlamaları için yönetişim konusunda küresel düşünce liderlerini davet etti. Kitabın ‘All-Star’ yazar kadrosuna davet edilen tek Türk, Argüden Yönetişim Akademisi’nin kurucusu Dr. Argüden oldu.

Devamını okumak için tıklayınız.

Kurumsal Yönetişimin Düşünce Liderlerinden Yönetim Kurullarında İyi Yönetişim

Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları için hazırlanan Yönetim Kurullarında İyi Yönetişimin El Kitabı, çok kapsamlı ve iyi yönetişimi her yönüyle ele alan bir çalışma. Yönetim kurullarında görev yapan ve görev almayı hedefleyen tüm yöneticilerin Bob Monks, Yılmaz Argüden gibi isimlerin fikir ve deneyimlerini mutlaka okumaları gerekli.

Devamını okumak için tıklayınız.

Kamu Sermayeli İşletmeler İçin Kurumsal Yönetişim

Kamunun hem ekonomik bir aktör olarak piyasalarda yer aldığı, hem de düzenleyici ve uygulayıcı olarak piyasaları şekillendirdiği düşünülürse, KSİ’lerin ekonomi üzerindeki etkilerinin büyüklüğü görülecektir. Orijinali İngilizce ve Fransızca olarak yayınlanan “OECD Guidelines on Corporate Governance of State–Owned Enterprises, 2015 Edition” Rehberi’nin Türkçe çevirisi olan “Kamu Sermayeli İşletmeler İçin Kurumsal Yönetişim” yayınımız, kamunun içinde yer aldığı kurumların iyi yönetişimi konusunda tavsiyelerde bulunmaktadır. 

Devamını okumak için tıklayınız.

Argüden Yönetişim Akademisi - Kış ’16

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri #16 & #17 = İyi Yönetişim
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden İyi Yönetişimin gerçekleştirilmesi için 1 milyon dolar kaynak harekete geçirmeyi taahhüt ederek, dünyanın geleceği için sorumluluk üstlenen uluslararası kuruluşlar arasında yer aldık.

Devamını okumak için tıklayınız.

G20 Antalya Zirvesi: Kapsayıcı Kalkınma

G20 2015 Zirvesi, Türkiye’nin başkanlığında Antalya’da başarıyla tamamlandı. Argüden Yönetişim Akademisi, C20 (Sivil Toplum 20) öneri geliştirme sürecine, C20 Yönetişim Çalışma Grubu üyesi olarak katkıda bulundu.

Devamını okumak için tıklayınız.

Aktif Katılım ve Sorumlu Yaklaşım

C20 Yönetişim Çalışma Grubu üyesi olarak, “G20 Türkiye: Antalya Zirvesi 2015” yayınındaki makalemizi bilgilerinize sunarız. Kamuda ve özel sektörde iyi yönetişimin ve sorumlu çalışma ilkelerinin benimsenmesi, şeffaflığın ve güven ortamının oluşması yaşam kalitemizi geliştirecektir.

Devamını okumak için tıklayınız.

Argüden Yönetişim Akademisi - Yaz ’15

Kamuda İyi Yönetişim - Politikalar & Uygulamalar Konferansı Ankara’da gerçekleştirildi.
9 farklı Kamu Uzmanları Derneklerinin işbirliğiyle gerçekleştirilen Konferansa, OECD ve Dünya Bankası da katkı sağladı.

Devamını okumak için tıklayınız.