Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

Kamu, sivil toplum ve özel sektör kuruluşlarında yönetişim kalitesini artırmaya yönelik eğitim, araştırma ve iletişim faaliyetleri yürütmek üzere kurulmuştur.

Hedef kitlemiz 7’den 77’ye her yaş grubunu, özel sektör, sivil toplum kuruluşlarını, kamu kurumlarını ve uluslararası organizasyonları kapsıyor.

Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir gelecek, toplumun ve kurumların birlikte hareket etmesiyle mümkün oluyor.

Bu yaklaşımdan hareketle, toplumun ve kurumların birlikte hareket etmesini destekliyoruz. Bu amacımızı, dünya standartlarındaki uzmanlığımızı, “entegre bir yönetişim yaklaşımı” ile birleştirerek hem günümüzün hem de gelecek nesillerin yaşam kalitesini artırmak için diğer kuruluşlarla iş birliği yaparak hayata geçiriyoruz. Bu hedefler doğrultusunda;

  • Sürdürülebilir ve kapsayıcı gelişim için yönetişim bilincinin artmasını amaçlayarak, özgün metodolojiler geliştiriyor, araştırmalar yürütüyor, “iyi örnekleri” ön plana çıkarıyor ve bu örneklerin bilinirliğini artırarak karşılıklı öğrenme hızını artırıyoruz,
  • Yeni nesil liderlerin iyi yönetişim kültürünü özümsemelerini sağlamak üzere, çocukların, gençlerin, kamu kurumu, sivil toplum ve özel sektör temsilcilerinin yönetişimi deneyimleyerek öğrenmeleri için eğitimler düzenliyor, bu konudaki bilgi ve deneyimin artmasını sağlıyoruz,
  • Seminerler, konferanslar, etkinlikler ve dijital yöntemler ile yönetişim alanında “bilgi platformu” oluşturuyor, çocukların, gençlerin, kamu kurumu, sivil toplum ve özel sektör temsilcilerinin, yönetişim alanındaki güncel küresel gelişmelerden haberdar olmalarını sağlıyor, tartışma zemini oluşturuyoruz,
  • Uluslararası kuruluşlar, üniversiteler, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile iş birlikleri geliştiriyor, yönetişimin “dünyanın sürdürülebilirliği ve yaşam kalitesinin yükseltilmesindeki anahtar rolünü” vurgulayan projelerle tek başımıza değil, birlikte hareket ederek yarattığımız etkiyi artırmak üzere çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Misyonumuz

Yaşam kalitesini ve sürdürülebilir bir gelecek için kurumlara duyulan güveni artırmak.

Vizyonumuz

İyi yönetişim kültürünün gelişimi ve yayılımında ‘mükemmeliyet ve ilk başvuru’ adresi olmak.