Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı
English

Entegre Düşünce

Refah düzeyini artırmak isteyen toplumlar ve değerlerini yükseltmek isteyen şirketler dünyada hızla entegre düşünceyi benimsiyorlar. Bu anlayış ve yaklaşımı kuruluşundan itibaren deneyimlemiş ve faydasını görmüş kurumlar olarak, entegre düşüncenin ülkemizde ve dünyada yayılımı adına savunuculuk yapmayı görev biliyoruz. Danışma Kurulu Üyemiz Mervyn King ve Leigh Roberts’ın yazarları olduğu bu önemli eseri Türkçe’ye kazandırarak, ülkemizde değişimi tetikleyen bir değer yaratmasını diliyoruz.

Devamı için lütfen tıklayınız.