Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı
English

International Regulatory Co-operation

“Sınırlar; uluslararası ticaretin fazlalaşması, hizmet, kişi ve sermaye akışı ile gittikçe belirsizleşiyor. Bu bağlamda iklim değişikliğinin yanı sıra finans, sağlık, çevre ve göç ile ilgili krizleri ele almak, barışı güvence altına almak ve sürdürülebilir ekonomik refah ve toplumsal kapsayıcılığı sağlamak için küresel standartlar geliştirme ihtiyacı artıyor. Uluslararası örgütler, bu ihtiyacın karşılanmasında kilit rol oynamaktadır. Bu rapor, 50 uluslararası örgütün yönetişim düzenlemeleri, operasyonel yöntemleri, kalite yönetimi disiplinlerinin kullanımı ve işbirliği çabaları hakkındaki uygulamalarını değerlendiriyor. "

Devamı için lütfen tıklayınız.