Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı
English

Kamuda İyi Yönetişim

OECD Konseyi'nin Düzenleyici Politikalar ve İyi Yönetişim Önerileri, düzenleyici politikalar üzerine yayınlanan ilk kapsamlı uluslararası rapor niteliği taşımaktadır. Rapor, üye ve ortak ülkelere kamuda karar alma süreçlerinin kalitesini geliştirme kapasitesi oluşturma ve güçlendirme konusunda destek veren OECD Kamu Sektörü Yönetişim Komitesi tarafından hazırlanmıştır. Komitenin, son 10 yılda gerçekleştirdiği ülke değerlendirmelerinin sonucu olarak ortaya çıkan rapor, ülkelerin kaliteli yasal düzenlemeler geliştirme ve hayata geçirme kapasitelerini değerlendirebilmeleri için uygulanabilir tedbirler veya ölçütler (kıyaslama fırsatları) sunmaktadır.

Devamı için lütfen tıklayınız.