Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı
English

Kentlerden Yönetişim Örnekleri

OECD’nin “Governing the City” Raporu’ndan faydalanarak hazırladığımız “Kentlerden Yönetişim Örnekleri” yayınımızda kentsel planlama, ulaşım politikalarına dair büyükşehirlerde iyi yönetişim uygulamalarını inceliyoruz. İki bölümden oluşan yayınımızın ilk bölümünde, OECD’de bulunan farklı büyükşehirler açısından bu iki alana ilişkin iyi yönetişim uygulamaları ele alınmıştır:

- OECD bölgesinde bulunan büyükşehirlerin iyi yönetişim prensiplerini nasıl benimsediklerine,

- Bu bölgelerde, ulaşım ve mekânsal planlama açısından büyükşehir yönetişiminin nasıl gerçekleştirildiğine ve

- Etkili büyükşehir yönetişim reformunun adımlarına değinilmektedir.

Yayının ikinci kısmında ise ulaşım ve mekânsal planlama açısından Adana şehri ele alınmıştır. Adana, merkezi yönetim, yerel yönetim, sivil toplum, özel sektör ve akademinin başarıyla uyum içinde çalışması açısından önemli bir örnek. Yrd. Doç. Dr. Çiğdem AKSU ÇAM’ın Adana’ya dair değerlendirmelerine yer verilen bu bölümün Türkiye’deki farklı şehirlere de ilham olması arzu edilmektedir.

 

Devamı için lütfen tıklayınız.