Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı
English

Kurumsal ve Entegre Raporlama: Bir Araştırma

"Günümüzde finansal raporlar, kurumsal raporlar, sürdürülebilirlik raporları, faaliyet raporları gibi finansal ve finansal olmayan işletmeyle ilgili bilgi içeren raporlar, işletmeler hakkında doğru kanaat oluşturmak isteyen bilgi kullanıcılarının ihtiyacını karşılamak yerine bilgi karmaşıklığına yol açmıştır. Uzun ve detaylı olan kurumsal raporların, yeni raporlar eklenmesiyle birlikte daha da uzaması bilgi kullanıcılarının önemli bilgileri ayırt edebilmelerini zorlaştırmıştır. Bilgi kullanıcılarının işletmeyle ilgili ihtiyacı anlamlı, karşılaştırmalı, anlaşılır, güvenilir ve öz bilgi elde edebilmektir. Ayrıca işletmelerin birbirlerinden farklı standartlar ve formatlarda raporlama yapmaları birbiri ile bağımsız, birbirini tekrarlayan ve karmaşık bilgilerin çoğunlukla geçmiş performansa yönelik olması işletmelerin geleceği ile ilgili öngörüde bulunmayı zorlaştırmaktadır. İşletmelerin finansal ve finansal olmayan bilgileri tek bir raporda sunulmasını sağlamak amacıyla ortaya çıkarılan yeni raporlama entegre raporlamadır. Entegre raporlama, işletmenin finansal ve finansal olmayan bilgilerini tek rapor olarak sunmaktadır. Entegre raporlama, operasyonel veya işlemsel odak olmaktan ziyade stratejik odaklanma; kısa vadeli görünüm yerine uzun vadeli bilgi sunmak; finansal raporlama verileri ya da denetim uygunluğundan ziyade işletme performans ölçümleri hakkında bilgi vererek bütünüyle bir rapor sunmaktadır. Çalışmamızda, kurumsal ve entegre raporlama kavramını, entegre raporlamanın ortaya çıkışını ve gelişimi hakkında bilgi vererek, etkin bir entegre raporunu içeriğini neler oluşturduğu incelenecektir."

Köse, E., Çetinel, T.  "Kurumsal ve Entegre Raporlama: Bir Araştırma" Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 155-181 (8), 1

Devamı için lütfen tıklayınız.