Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı
English

Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi

"Kredi değerlendirme süreçlerinde finansal, teknik veya ekonomik konular dikkate alındığı gibi çevresel ve sosyal etki başlıklarının da değerlendirilmesi ve yönetim kararına bağlanması büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, bankacılık sektöründe kredilendirme faaliyetleri kapsamında oluşan çevresel ve sosyal risklerin tanımlanması, değerlendirme süreçlerinde analiz edilmesi, oluşacak etki ve riskin boyutunun saptanması, riski minimize etmek için yerine getirilmesi gereken yükümlülük ve uygulamaların tespiti ve bu tespitlerin karar verme süreçlerinde dikkat alınmasını içeren bir ‘Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi Sistemi’ uygulanması önerilmektedir."

Devamı için lütfen tıklayınız.