Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı
English

Toplumun Kamu Yönetimine, Kamu Hizmetlerine ve Reforma Bakışı

Bu çalışma, Şubat-Mart 2004 yılında Türkiye’nin kentsel nüfusunu temsil yeteneğine sahip 1220 kisiyle yapılan yüz-yüze anket çalışması yoluyla, merkezi ve yerel yönetimlerin kent yaşayanları gözünden karşılaştırmalı performans değerlendirmelerini sunmaktadır. Çalışma ile, yerel yönetimlerin halkın temsilinde ne ölçüde ve nasıl bir rol oynadıkları ve bunların seçiminde dikkate alınan özelliklerin neler olduğu saptanmaya çalışılmış, merkezi ve yerel yönetim düzeylerinde işlerin yapılışında kayırmacılığın (patronajın) ne derece yaygin olduğu ve bunun halkın algılanmasına göre nasıl çalıştığı konusu işlenmiş ve iki yönetim düzeyinde rüşvetin yaygınlığı ve halkın rüşvete yatkınlığı değerlendirilmiştir. Ayrıca, halkın reforma olan genel yatkınlığı, bu yatkınlığın merkezi ve yerel yönetim reformuna yansıması, bu iki düzey arasında nasıl bir yetki paylaşımına sıcak bakıldığı sorgulanmıştır. Gündemde olmamakla birlikte, şeçilmiş vali ve yerel yönetimlerin vergi koyma yetkisine ait politika seçeneklerine de halkın bakış açısı yansıtılmaya çalışılmıştır. Son olarak da, ilde muhtarlara verilen yetkilerde kamuoyunun nasıl bir değişikliğe yatkın olduğu sorgulanmış ve rüşvet yolsuzluğun önüne geçilmesi için değişik politika seçeneklerine değişik kurumlar temelinde nasıl yaklaşıldığı incelenmiştir.

Bu çalışma, TESEV bünyesinde 1999 ve 2000 yıllarında yapılan iki benzer çalışmanın bulgularının 2004 yerel seçimleri öncesinde nasıl bir değişime uğradığını da değerlendirmeye almakta, işlenen her konunun zaman içinde kamuoyu gözünde nasıl geliştiği ve bu gelişmelerin olası nedenleri üzerinde durmaktadır.

Devamı için lütfen tıklayınız.