Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı
English

Vatandaş Bakışıyla: İstanbul İlçelerinin Belediye Yönetişim Karnesi ©

Metodolojisi Akademimiz tarafından geliştirilen "Vatandaş Bakışıyla: İstanbul İlçelerinin Belediye Yönetişim Karnesi" Projemizin bulgularının yer aldığı bu yayında, araştırma sonuçları, metodoloji, sonuçlar, öneriler ve Proje kapsamında incelenen İstanbul'daki 37 ilçe belediyesinin yönetişim karneleri yer almaktadır. Yerel yönetim aktörlerine ve belediyelere yönlendirici bir kılavuz niteliğindeki bu çalışma, aynı zamanda belediyelerdeki yönetişim ortamı ile ilgili bir ölçümleme modeli ve vatandaş ile paydaşlar için güven ortamının gelişimine ilişkin bir mercek niteliğindedir.

Devamı için lütfen tıklayınız.