Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı
English

Yönetim Kurullarında İyi Yönetişimin El Kitabı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin Birleşmiş Milletler tarafından benimsenmesi ve COP 21’de alınan kararlar sonrasında çok sayıda ülke bu hedeflere katkı yapma taahhüdünde bulundu. Bu yaklaşımla, Yönetim Kurulları’nın da bu hedefler doğrultusunda kurumlarını ve yaklaşımlarını uyumlu hale getirmeleri gerekiyor.  

Dr. Argüden, ‘The Handbook of Board Governance’ kitabında yazdığı bölümde, Sürdürülebilir Bir Gelecek için Yönetim Kurullarının Sorumlulukları ile ilgili deneyimlerini paylaştı. Yönetim Kurulları’nda yönetişim konusunda kendisini değerlendirmesi için bir soru listesi de içeren yayın, bir rehber niteliği taşıyor.