Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı
English

Yönetişim ve Katılım Rehberi

Bu kitapta genel olarak ve pratikte uygulandığı haliyle vatandaşların yerel karar alma süreçlerine katılımına ilişkin ön bilgiler verilmektedir. Bu bilgilerin, okuyucular açısından yerel yönetimlerde katılımcı stratejik yönetişimin geliştirilmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir.

Ancak vatandaş katılımını tanımlamadan önce, kısaca iyi yönetişim ilkelerine değinilmektedir: İyi yönetişim, demokratik yönetimin temel bir unsurudur ve bu bakımdan yönetim ile sivil toplum arasında kurulabilecek iyi iş birliğinin temel taşlarından biridir.

İyi yönetişim ilkelerinin tanımlanmasının ardından, genel olarak katılımın ilkeleri açıklanmakta, bunlar daha sonraki kısımlarda ayrıntılandırılmakta ve vatandaş katılımına ilişkin bir dizi uygulamaya yönelik örnekler verilmektedir. Ayrıca metinde Türkiye ve diğer ülkelerden vatandaş katılımı örneklerine de yer verilmektedir.

Bu rehber, belediye yetkilileri, belediye meclisi üyeleri, kent konseyi üyeleri, mahalle muhtarları, yerel siyasetçiler ile STK’lar ve diğer ilgili paydaşların yararlanabileceği bir kaynaktır.

Rehbere ulaşmak için lütfen tıklayınız.