Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı
English

ÖĞRENEN ÇOCUK:SORUMLU BİREY

Toplumsal hayatın ve kültürel gelişimimizin temelleri ailede atılıyor. Aile içindeki, anne, baba ya da bakımımızdan sorumlu olan kişilerle iletişimimiz nasıl bir birey olacağımızı da şekillendiriyor. Aile bireyleri arasında tutarlı, sorumlu, hesap verebilir, adil, şeffaf, etkili ve katılımcılığı temel alan ilişkiler, yaşam kalitemizi belirliyor.

 

Bugünün ve geleceğin liderlerinin, yönetişim prensiplerini yaşamlarında benimseyen sorumlu bireyler olmalarını önemsiyoruz. İlkokul 4. sınıf öğrencilerine yönelik olarak 20 hafta süresince devam eden programımızla toplumda yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunuyoruz.

 

Bu programda, iyi yönetişim bakış açısıyla ele alınan etkinliklerin, insan hakları, çocuk hakları, katılım, demokrasi, birlikte yaşam, hakları korumak, dayanışma, gönüllülük, sosyal sorumluluk konularında geleceğin sorumlu liderleri olan öğrenen çocuklara yol göstermesini umuyoruz.

 

1. Kitap için tıklayınız.

2. Kitap için tıklayınız.  

Yayınlanma Tarihi: 2017, 2018, 2019