Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı
English

YÖNETİM KURULLARININ TOPLUMSAL SORUMLULUKLARI

Son dönemlerde yaşanan küresel gelişmeler, kaynak sıkıntıları ve bilgiye erişim konusunda yaşanan sıkıntılar gibi dış baskılar, kurumların sürdürülebilirlikle ilgili konulara yaklaşımlarını şirketlerin devamlılıkları ve rekabet güçleri açısından daha önemli bir hale getirmektedir.

 

Dr. Yılmaz Argüden, Yönetim Kurullarının Toplumsal Sorumlulukları kitabı ile kurumların ve onları temsil eden yönetim kurullarının sürdürülebilir bir gelecek için temel yükümlülüklerine ve yeddiemin görevini yerine getirirken sahip olmaları gereken etik ve ahlaki sorumluluklarına ışık tutmaktadır. Yayının sonunda sunulmuş olan Yönetim Kurulları İçin Sürdürülebilirlik Soru Listesi ile Yönetim Kurullarına kendilerini değerlendirmeleri için de bir fırsat sunulmaktadır.

Yayın kapsamlı içeriği ve güncel iyi uygulama örnekleri ile yöneticiler için bir rehber niteliği taşımaktadır. 

Yayınlanma Tarihi: 2016

Bu çalışma Etik ve İtibar Derneği ile Integrity in Books iş birliğiyle yayınlanmaktadır.