Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı
English
  • EĞİTİM

    Argüden Yönetişim Akademisi olarak, eğitimler aracılığıyla, sürdürülebilir büyüme ve küresel erişim açısından, yönetişim ile ilgili becerilerdeki eksiklikleri gidererek mevcut ve gelecek nesil liderlerin yönetişim anlamında yetkin ve vizyon sahibi olmalarını sağlamayı amaçlamaktayız.

    Başlıca eğitim programlarımız: 

    • Kamu'da İyi Yönetişim Sertifika Programı
    • OECD Karar Kalitesi İlkeleri Eğitimi