Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı
English

"ÖZEL SEKTÖRDE İYİ YÖNETİŞİM" SERTİFİKA PROGRAMI

İş dünyasının ve kurumlarının, bugün ve gelecekte en hayati ve öncelikli ihtiyacı, tüm paydaşları nezdinde “güven inşa etmektir”. Kurumsal Yönetişim ise sürdürülebilir güven inşa etmenin temel adımı, vazgeçilmez yapı taşı ve bel kemiğidir.

 

Bu bağlamda; ülkemiz iş dünyasının sürdürülebilir başarısı için Kurumsal Yönetişim yaklaşımının gelişimini, kavrama ilişkin şirket içi uygulama ayrıntılarını, bu dönüşüm sürecinin önceliklerini; ülkemiz ekonomisinin geleceğinde lokomotif rol oynayacak özel sektör temsilcilerine anlatarak harekete geçmelerine ön ayak olmak amacıyla,
21 – 22 Kasım 2018 tarihlerinde, International Finance Corporation (IFC) işbirliğinde kapsamlı bir “sertifika programı” düzenliyoruz. 

 

Bu kapsamda program dahilinde; Toronto Üniversitesi Rotman School of Management “Officer of the Most Excellent Order of the British Empire” ödülü ve International Corporate Governance Network (ICGN) tarafından verilen “Ömür Boyu Başarı” ödülü sahibi; 35’ten fazla Yönetim Kurulu Üyeliği ve 8 farklı halka açık şirketin Başkanlığını yapmış olan Prof. David R. Beatty ve IFC Uzmanı Alexey K. Volynets’in yanı sıra,Kurumsal Yönetişim konusunun ülkemizde lider isimlerinden; ARGE Danışmanlık A.Ş. ve Akademimizin Kurucusu Dr. Yılmaz Argüden ve konunun uzmanlarından oluşan ekibi tarafından Kurumsal Yönetişim sürecinin farklı alanlarında oturumlar olacaktır.

 

İki tam güne yayılan ve İngilizce olarak düzenlenecek Programın sonunda uluslararası geçerliliğe sahip isme özel sertifika takdim edilecektir. Eğitim dokümanlarının yanı sıra, Argüden Yönetişim Akademisi’nin yüksek ilgi gören akademik yayınları da katılımcılara armağan edilecektir.

 

Tüm paydaşlarınız nezdinde sürdürülebilir güven inşası sürecinize sağlayacağı katkılara ek olarak; gelecekte tüm sektörlerin doğru kurumsal yönetişim ilkeleriyle yönetilmesine öncülük edecek liderler arasında yer almanız yolunda önemli bir adım olacağına inandığımız sertifika programına detaylı bilgi ve katılım için info@argudenacademy.org veya gtalay@argudenacademy.org  mail adreslerinden, 0216 280 5114 numaralı telefondan Gamze Talay’a ulaşabilirsiniz.

 

 

Tarih: 21-22 Kasım 2018
Yer: IFC İstanbul Ofisi

Day 1 (Nov, 21st)  
09.30 -09.50 OPENING REMARKS
Müjde Çetin – Argüden Governance Academy | Sustainable Development Consultant
Alexey Volynets – IFC | Corporate Governance Officer
09.50 – 11.10 SESSION: ROLE AND IMPORTANCE OF BOARDS OF DIRECTORS
Dr. Yılmaz Argüden – Argüden Governance Academy | Founder
The course examines the nature and major trends in corporate governance, role of good governance in ensuring sustainability of good management.
11.10 – 11.20 Coffee break
11.20 – 12.30 SESSION: CORPORATE GOVERNANCE AND COMPLIANCE
Prof. Dr. Veliye Yanlı – İstanbul Bilgi University | Academic Member
The course emphasizes the “compliance” duties of the Board in terms of risk management, in accordance with legal obligations.
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.30 MODULE 1: CORPORATE GOVERNANCE FRAMEWORK AND CASE STUDY
Alexey Volynets – IFC | Corporate Governance Officer
15.10 – 15.30 Coffee break
15.30 – 17.00 MODULE 2: ADDRESSING "PAIN POINTS" OF MID-SIZE COMPANIES
Alexey Volynets – IFC | Corporate Governance Officer
17.00 – 17.30 CASE STUDY DISCUSSION
Alexey Volynets – IFC | Corporate Governance Officer
   
   
   
Day 2 (Nov, 22nd  
09.30 -10.40 SESSION: STRATEGIC AND MANAGEMENT DESICION MAKING
Alexey Volynets – IFC | Corporate Governance Officer
The course examines the ways to identify the mission, vision, and values of the organization, and set the direction.
10.40 – 11.00 Coffee break
11.00 – 12.30 SESSION: BOARD'S ROLE IN "RESPONSIBLE LEADERSHIP"
Dr. Erkin Erimez – Argüden Governance Academy | Academic Board Member
Alexey Volynets – IFC | Corporate Governance Officer
This course examines how to select the members of the Board, set the responsibilities, maintain board transparency and accountability, address common board challenges related to sustainability issues.
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.30 SESSION: SUSTAINABLE VALUE CREATION: INTEGRATED THINKING
Dr. Erkin Erimez – Argüden Governance Academy | Academic Board Member
Müjde Çetin – Argüden Governance Academy | Sustainable Development Consultant
The course focuses on the mission of the companies to create sustainable value for the society and contribution of adopting “Integrated Thinking”.
14.30 – 14.50 Coffee break
14.50 – 16.10 MODULE 3: SELF-DIAGNOSTIC ASSESSMENT
Alexey Volynets – IFC | Corporate Governance Officer
16.10 – 17.00 SESSION: HOW TO BE AN EFFECTIVE CHAIRMAN
Prof. David R. Beatty – University of Toronto (Rotman School of Management) | Director
17.00 – 17.20 OFFICIAL CLOSING REMARKS, EVALUATIONS AND CERTIFICATES
Prof. Dr. Metin Çakmakçı Argüden Governance Academy | Chairman

* Argüden Governance Academy is a non-profit organization.

** Within this 2-whole-day program, the training language is mostly English, with no simultaneous translation     

      facility.

The attendance fee is TL 4,000.- (VAT not included).