Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı
English

EŞİTİZ BERABERİZ MENTORLUK PROGRAMI

"Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesi" temalı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve İŞ-KUR işbirliği ile yürütülen proje İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) kanalıyla İsveç tarafından finanse ediliyor.  

Proje, kadın istihdamının artırılması ve yaygınlaştırılması için: ulusal ölçekte kapsayıcı ve bütünsel bir politikanın geliştirilmesine destek olmayı, aktif içgücü piyasası programları ile kadınlar için insana yakışır iş olanakları sağlamayı, toplumsal cinsiyet eşitliği ve çalışma standartları alanında farkındalık yaratmayı ve Türkiye’de kadınların güçlendirilmesine destek olmayı hedeflemektedir.

 

BPW Türkiye İstanbul İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği tarafından davet edildiğimiz projede kadın girişimcilere mentorluk veriyoruz. Cinsiyet Eşitliği Eğitimi veriyor, iyi yönetişim ve girişimcilik üzerine bilgi birikimimizi paylaşıyoruz. 

Tarih: Mayıs, 2017