Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı
English

KAMUDA İYİ YÖNETİŞİM SERTİFİKA PROGRAMI 2018 1. MODÜL

Kamuda İyi Yönetişim Sertifika Programı’nın ilki, BÜYEM işbirliği ile Ankara’da düzenlenmiştir. Eğitim programı aynı zamanda, kamuda görev yapan uzmanların kurdukları toplam 9 farklı STK’nın katkılarıyla (Başbakanlık Uzmanları Derneği, Maliye Uzmanları Derneği, KİDDER, Rekabet Uzmanları Derneği, Bilişim Uzmanları Derneği, vb.) ortaklaşa yürütülmüştür.

Kamu sektörüne yönelik olarak tasarlanan eğitim programı, kamu sektöründe görev alan veya alacak yöneticilerin ve yönetici adaylarının “yönetişim ve sürdürülebilirlik” konularda bilinç̧ ve bilgilerini artırmayı hedeflemektedir. Eğitim programı, katılımcıların bilimsel yöntemler kullanarak topluma katkı sağlayacak kamu politikaları üretme ve uygulamalarına katkıda bulunmayı, kamu politikalarının oluşturulmasında ve uygulanmasında katılımcı demokrasiyi artırmayı ve yenilikçi yöntemler ile kamu işletmelerinde hizmet kalitesini artırmayı amaçlamaktadır.

Eğitim ücretsizdir.

 

Adaylar:

Program “Uzman” konumundaki kamu sektörü yöneticilerini hedeflemektedir, üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezunlara da açıktır. Bu programda, eğitim almaya aday bireylerin yönetişim konusunda farkındalıklarının ve bilinç düzeylerinin belli seviyeye ulaşması, gelecekte ülkeye çeşitli seviyelerde hizmet edecek bireyler olması beklenmektedir. Katılımcı seçimi yapılırken özgeçmiş bilgileri ve adayın konuya olan ilgisi ön planda tutulmaktadır. Seminerlerin anlatım dili Türkçe olmakla beraber, bazı sunum materyalleri ve dokümanlar İngilizce olarak verilmektedir.

 

Yöntem:

Program, kamu yönetişimi konusunda teorik bilgileri kapsamakla birlikte, katılımcıların deneyimleyerek kazanım sağlamasını hedeflemektedir. Bu nedenle, katılımcılar ile vaka çalışmaları üzerinden atölye çalışmaları gerçekleştirilecektir. Teorik olarak işlenen bilgilerin pratik bir uygulama ile pekiştirilmesi ve katılımcıların değerlendirilebilmesi amacı ile her modül sonunda katılımcıların bireysel veya grup olarak tamamladığı uygulama projeleri planlanmaktadır. 

Programın tamamına katılıp sertifika almaya hak kazanmak için derslere en az %80 katılım sağlanması gerekmektedir.

 

Kayıt ve detaylı bilgi için iletişim bilgileri:

T: +90 216 280 51 14 - ykurtulmus@argudenacademy.org

 

Ders saatleri belirtilen tarihlerde tüm gün olarak gerçekleşecektir.

09:30-12:30 İlk ders

12:30-13:30 Öğle Yemeği

13:30-16:30 İkinci ders

Tarih: 30 Ocak - 20 Şubat 2018
Yer: Ankara

TARİH SAAT EĞİTİM KONUSU EĞİTMEN
30 Ocak 18 09.30 - 12.30

1. Yönetimden Yönetişime:

Kamu Sektöründe Yönetişim ve Katılımcı Demokrasi

Dr. Yılmaz Argüden
30 Ocak 18 13.30 - 16.30 2. Kamu Yönetimine Güvenin Arttırılması Fikret Toksöz
06 Şubat 18 09.30 - 12.30 3. Modern Devlet ve Devletin Rolü Doç.Dr. Zeynep Kadirbeyoğlu
06 Şubat 18 13.30 - 16.30

4. Yönetişim Kalitesinin Ölçümü:

Yönetişim Göstergeleri

Doç.Dr. Ulaş Akküçük
13 Şubat 18 09.30 - 12.30 5. Sürdürülebilirlik ve Entegre Yönetişim Doç. Dr. Gözde Erhan Ünal
13 Şubat 18 13.30 - 16.30 6. Kamu Kurumlarının Düzenleyici ve Denetleyici Rolü Prof. Dr. Ünal Zenginobuz
20 Şubat 18 09.30 - 12.30 7. Kamu Yönetişiminde Entegre Düşünce Yaklaşımı Dr. Erkin Erimez, F. Müjde Çetin - Fatma Öğücü Şen
20 Şubat 18 13.30 - 16.30 8. Küresel Yönetişim ve Gelecek Trendleri Prof.Dr. Mine Eder

4 modülün ders içeriği için tıklayınız.