Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı
English

KAMUDA İYİ YÖNETİŞİM SERTİFİKA PROGRAMI - MODÜL III - BAHAR

Kamu sektörüne yönelik olarak tasarlanan eğitim programı, kamu sektöründe görev alan veya alacak yönetici ve yönetici adaylarının yönetişim ve sürdürülebilirlik konularında bilinç ve bilgi düzeylerini arttırmayı hedeflemektedir. Program, bilimsel metodolojinin kullanılarak topluma katkı sağlayacak kamu politikaları üretme ve uygulamalarına katkıda bulunmayı, kamu politikalarının oluşturulmasında ve uygulanmasında katılımcı demokrasiyi arttırmayı ve yenilikçi yöntemler ile kamu işletmelerinde hizmet kalitesini arttırmayı amaçlamaktadır.

Program, "Kamuda İyi Yönetişim", "Düzenleyici Reform ve Kamu Politikalarında Bilimsel Metotlar", "Katılımcı Demokrasi ve Açık Devlet", "Kamu Servislerinde Etkinlik ve İnovasyon" olmak üzere, 24’er saatlik 4 modülden oluşmaktadır. Hafta içi 1 tam gün, her gün 2 ders, toplam 4 hafta sınıf içi eğitim olarak verilecektir. Eğitim programının tümünün uygulanması için toplam 96 saatlik aktif eğitim ve katılım öngörülmektedir.

Tarih: 11 Nisan - 28 Nisan 2016
Yer: Ankara

Bu eğitim, BÜYEM işbirliğiyle gerçekleştirilmektedir.

Nisan 11

Yrd. Doç. Dr. Zeynep KADİRBEYOĞLU

Kamu - Vatandaş İlişkilerinin Değişimi ve Katılımcı Demokrasi

Nisan 11

Yrd. Doç. Dr. Zeynep KADİRBEYOĞLU

Paydaşlar ve Ortak Çözüm Üretim - Uygulama Döngüsü

Nisan 14

Yrd. Doç. Dr. Gül SOSAY

Katılımcı Demokrasi'yi Arttırma ve İletişim Yöntemleri

Nisan 14

Fikret TOKSÖZ

Katılımcı Demokrasi'de Yerel Yönetimlerin Rolü

Nisan 21

Dr. Şerif SAYIN

Kamu Harcamaları Analizi

Nisan 21

Prof. Dr. Bilal ERYILMAZ

Kamu Sektöründe Hesap Verebilirlik ve Etik

Nisan 28

Doç. Dr. Ulaş AKKÜÇÜK

Gelişmişlik Haritaları

Nisan 28

Prof. Dr. Begüm ÖZKAYNAK

Vatandaş Karnesi: Hizmet Memnuniyet Raporları

Kamuda İyi Yönetişim Sertifika Programı eğitimlerine ev sahipliği yapan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü'ne teşekkürlerimizi sunarız.