Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı
English

MUHTARLAR İÇİN İYİ YÖNETİŞİM EĞİTİMİ

Yerel yönetimlerin karar kalitesini geliştirmek için bilgiye dayanan, katılımcı karar süreçlerinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Vatandaşların karar süreçlerine katılımı, güven ortamının tesisi ve iyi yönetişim prensiplerinin benimsenmesi için kritik bir öneme sahip. Bu sebeple de vatandaşların sesi olan muhtarlıkların güçlendirilmesi, vatandaşın yaşam kalitesini doğrudan etkiliyor.

Buradan yola çıkarak, Muhtarlığın Güçlendirilmesi" için eğitim programları düzenledik.

 

Eğitimlerimizi yönetişim uzmanımız Fikret TOKSÖZ vermektedir.

 

Muhtarlar için İyi Yönetişim Eğitimi fotoğraf albümü için tıklayınız.

Tarih: Temmuz, 2017
Yer: BÜMED

Bu programımızın gerçekleşmesinde katkı sağlayan Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)’e teşekkür ederiz.