Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı
English

ÖZEL SEKTÖRDE İYİ YÖNETİŞİM EĞİTİMİ

Bu eğitim, kurumların iyi yönetişim, entegre düşünce ve stratejik bakış açısıyla sürdürülebilir değer yaratmalarına katkı sağlamayı hedeflemektedir. IFC ve Argüden Yönetişim Akademisi’nin uzmanları tarafından verilecek eğitimde aşağıdaki konular ele alınacaktır:

 

-      Özel sektörde iyi yönetişim

-      Stratejik yönetim ve karar alma süreçleri

-      Yönetim kurullarında sorumlu yaklaşım

-      Entegre düşünce ve sürdürülebilir değer yaratma

-      Yönetişim kalitesinin ölçümlenmesi- DSICS®

-      Kurumların kendilerinin uygulayabileceği değerlendirme araçları

 

Yukarıda belirtilen konular vaka çalışmaları üzerinden incelenecektir. Eğitim sonunda, katılımcılara kurumların kendilerini değerlendirebilecekleri bir değerlendirme aracı ile eğitim materyalleri paylaşılacaktır. Ayrıca Katılım Belgesi takdim edilecek ve aşağıdaki Argüden Yönetişim Akademisi Yayınları hediye edilecektir:

Yönetim Kurullarının Toplumsal Sorumlulukları

Entegre Rapor 2016

Eğitim dili İngilizce ve Türkçe'dir. Simultane çeviri olmayacaktır. Eğitimin içeriği üst düzey yöneticiler, direktörler ve şirket sahipleri için geliştirilmiştir.

Eğitim ücreti: 2300 ₺ + KDV

Kayıt ve detaylı bilgi için iletişim bilgileri:
T: +90 216 280 51 14 info@argudenacademy.org

Tarih: 2017
Yer: IFC - İstanbul

Bu eğitim IFC işbirliği ile Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecektir.

1. Gün

 

 

10.00-10.20

Alexey K. Volynets

Giriş ve Tanışma

10.20-12.00

Alexey K. Volynets

Özel Sektöre Özgü Sorunlar

12.00-13.00

 

Öğle Yemeği

13.00-14.00

F. Müjde Çetin &

Dr. Fatma Öğücü Şen

Sürdürülebilir Değer Yaratmak: Entegre Düşünce

14.00-14.15

 

Kahve Molası

14.15-15.30

Dr. Yılmaz Argüden

Yönetimden Yönetişime: Özel Sektör

15.30-15.45

 

Kahve Molası

15.45-16.45

Alexey K. Volynets

Özel Sektörde Yönetişime İlişkin Çerçeve ve Vaka Çalışması

16.45-17.00

Alexey K. Volynets

Vaka Çalışması Tartışması

2. Gün

 

 

10.00-11.00

Alexey K. Volynets

Stratejik Yönetim ve Karar Alma Süreçleri

11.00-11.15

 

Kahve Molası

11.15-12.30

Dr. Erkin Erimez

Yönetim Kurullarında Sorumlu Yaklaşım

12.30-13.30

 

Öğle Yemeği

13.30-14.15

Pınar Ilgaz

Yönetişim Kalitesinin Ölçümlenmesi- DSICS®

14.15-14.30

 

Kahve Molası

14.30-16.15

Alexey K. Volynets

Kurumların Kendilerinin Uygulayabileceği Değerlendirme Araçları

16.15-16.30

 

Geri Bildirimler, Kapanış