Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı
English

BELEDİYE YÖNETİŞİM KARNESİ DÜNYA BANKASI

Belediye Yönetişim Karnesi küresel düzeyde ilgi çekmeye devam ediyor. Modelimizi © tanıtmak
için davet edildiğimiz uluslararası kuruluşlara OECD ve Birleşmiş Milletler'in ardından Dünya Bankası da eklendi. 22 Ekim 2018 Pazartesi günü Dünya Bankası Ankara Ofisi'nde gerçekleştirdiğimiz toplantı, Dünya Bankası'nın dünyadaki tüm ofislerinde canlı olarak yayımlandı ve toplantıya tüm çalışanlar tarafından online katılım sağlandı.

Toplantıdan fotoğraflar için lütfen tıklayınız.

Tarih: 22 Ekim 2018
Yer: Dünya Bankası Ankara Ofisi