Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı
English

İYİ YÖNETİŞİM YUVARLAK MASA TOPLANTISI

Kamu, sivil toplum kuruluşu, üniversite ve özel sektörden temsilcilerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, "Türkiye'de ve Dünya'da İyi Yönetişim" tartışıldı. Farklı ülkelerden uygulama önerilerinin değerlendirildiği toplantıda araştırma kuruluşlarının da görüşleri alındı.

Tarih: 16 Eylül 2015
Yer: İstanbul

Bu toplantı, International Republican Institute işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir.