Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı
English

KATILIMCI DEMOKRASİ: STK’LARI GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİ - ADANA ÇALIŞTAYI

Friedrich Ebert Stiftung desteğiyle, TEPAV ve TESEV işbirliğiyle yürüttüğümüz Katılımcı Demokrasi: STK’ları Güçlendirme Önerileri Projesi kapsamındaki ilk çalıştayımızı, Adana Kent Konseyi ev sahipliğinde 26 Ekim 2016 tarihinde Divan Otel Adana’da düzenledik. 

Adana’nın önde gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Çalıştayda Türkiye’deki mevcut durumu değerlendirerek; özgürlük alanlarının genişletilmesi, kamu-sivil toplum işbirliğinin geliştirilmesi, sivil toplum kuruluşlarının mali kaynak, yerleşim olanakları, denetim ve insan kaynakları alanlarında güçlendirilmesine yönelik olarak hazırladığımız önerilerimizi katılımcıların görüşlerine sunduk.

Tarih: 26 Ekim 2016
Yer: Adana