Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı
English

BELEDİYE YÖNETİŞİM KARNESİ

Geliştirdiğimiz Belediye Yönetişim Karnesi Modeli© ışığında gerçekleştirdiğimiz araştırmamızın sonucunu yayımladık. Bu modele göre süreç yönetişimi, yönetişim ilkeleri ve öğrenme döngüsü altında bulunan 14 farklı alt dalda incelemeler gerçekleştirildi. Somut örneklerle desteklediğimiz ve sonunda bir rehber paylaştığımız yayınımızın tüm belediyelerde gelişimi tetiklemesini amaçlıyoruz. 

 

Yayını okumak için tıklayınız.

Yayınlanma Tarihi: Nisan 2018