Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı
English

İŞ DÜNYASI İÇİN YEREL KALKINMA REHBERİ

"Kentlerin kalkınması ve vatandaşların yaşam kalitesinin artması için kamu kurumları ile iş dünyasını temsil eden kuruluşlar arasında kurumsal, sistematik ve süreğen istişare ve iş birliklerinin güçlendirilmeye ihtiyacı var.  İş Dünyası için Yerel Kalkınma Rehberi, katılımcı paydaş süreçlerinin sağlanmasına yönelik iyi yönetişim kültürüne dayalı politika geliştirme araçlarını ve iyi örnekleri içermektedir. Dileğimiz, kentlerimizin daha sürdürülebilir, kalkınmış ve yaşanabilir birer kente dönüşmesidir. Rehberin, bu vizyonun gerçekleştirilmesi için kentlerde kamu ve iş dünyası başta olmak üzere bütün paydaşların daha etkili iş birlikleri ve ortaklıklar kurmasına fayda sağlamasını ümit ediyoruz."

Dr. Yılmaz ARGÜDEN

Argüden Yönetişim Akademisi-Mütevelli Heyeti Başkanı

 

Yayını okumak için lütfen tıklayınız.

El Kitabını okumak için lütfen tıklayınız.

Yayınlanma Tarihi: 2 Haziran 2020
Yer: İstanbul