Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı
English

İSTANBUL İLÇE BELEDİYELERİ'NİN YÖNETİŞİM KARNESİ

Yerel yönetimlerde "iyi yönetişim"in benimsenmesi vatandaşın yaşam kalitesiyle doğrudan ilişkilidir. Bu yaklaşımla geliştirdiğimiz “İstanbul İlçe Belediyeleri’nin Yönetişim Karnesi” Projemiz kapsamında, İstanbul’daki 39 İlçe Belediyesi’ni iyi yönetişim ilkeleri doğrultusunda geliştirdiğimiz metodolojimizle değerlendiriyoruz.

 

Vatandaş gözünden ve objektif değerlendirme kriterlerine göre yapılan incelemelerle ortaya çıkan "Yönetişim Karnesi"nin Belediyelerin iyi yönetişim ilkelerini benimsemeleri konusunda heveslendirici olacağını umuyoruz.

Yayınlanma Tarihi: 2017