Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı
English

KAMU SERMAYELİ İŞLETMELERDE İYİ YÖNETİŞİM KONFERANSI

Argüden Yönetişim Akademisi, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği iş birliğiyle, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve Türk Kamu İşletmeleri Birliği’nin katkılarıyla, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu’nda, “Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim” Konferansı’nı gerçekleştirmiştir.

 

Kamu sektörü liderlerine yönelik olarak düzenlenen konferansta, kamu sermayeli işletmelerin kurumsal yönetişim ilkelerine uygun yönetilmesinin yaşam kalitesi, sürdürülebilir başarı ve ülke ekonomisi için önemi vurgulanmış, işletmelerin iyi yönetişim yaklaşım ve uygulamaları değerlendirilmiştir. 

Konferansta, OECD tarafından İngilizce ve Fransızca olarak yayınlanan “OECD Guidelines on Corporate Governance of State – Owned Enterprises 2015 Edition” yayınının Türkçeye çevirilmiş versiyonu olan “Kamu Sermayeli İşletmeler İçin Kurumsal Yönetişim” kitabı, katılımcılarla paylaşılmıştır.

Tarih: 7 Nisan 2016
Yer: İstanbul

Bu konferans TKYD işbirliğiyle düzenlenmiştir.

Ön Başvuru Formu

Kayıtlar sona ermiştir, ilginiz için teşekkürler.

E-bülten'e abone ol.