Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı
English

KAMUDA İYİ YÖNETİŞİM

OECD Konseyi'nin Düzenleyici Politikalar ve İyi Yönetişim Önerileri, düzenleyici politikalar üzerine yayınlanan ilk kapsamlı uluslararası rapor niteliği taşımaktadır. Rapor, üye ve ortak ülkelere kamuda karar alma süreçlerinin kalitesini geliştirme kapasitesi oluşturma ve güçlendirme konusunda destek veren OECD Kamu Sektörü Yönetişim Komitesi tarafından hazırlanmıştır. Komitenin, son 10 yılda gerçekleştirdiği ülke değerlendirmelerinin sonucu olarak ortaya çıkan rapor, ülkelerin kaliteli yasal düzenlemeleri geliştirme ve hayata geçirme kapasitelerini değerlendirebilmeleri için uygulanabilir tedbirler veya ölçütler (kıyaslama fırsatları) sunmaktadır.

Raporun orijinal yayın dili İngilizce ve Fransızca olmakla beraber, Argüden Yönetişim Akademisi tarafından Türkçe'ye çevirilerek yayınlanmaktadır. 

Yayınlanma Tarihi: 26 Mayıs 2015

Bu çalışma, OECD iş birliğiyle yayınlanmaktadır.