Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı
English

KAMUDA İYİ YÖNETİŞİM - POLİTİKALAR ve UYGULAMALAR

Argüden Yönetişim Akademisi, "Kamuda İyi Yönetişim-Politikalar ve Uygulamalar" Konferansı'nı, OECD Regulatory Policy Division Başkanı, Nick Malyshev'in katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Kamu Yönetişimi ve Kamu'da karar alma konuları, özel bir panel ile değerlendirdi.

 

OECD tarafından İngilizce ve Fransızca olarak yayınlanan "OECD Recommendations on Regulatory Policy and Governance" yayınının çeviri yayını olan Kamu'da Karar Kalitesi İlkeleri, Argüden Yönetişim Akademisi tarafından bu konferansta paylaşılmıştır.

Tarih: 26 Mayıs 2015
Yer: Ankara

Bu konferans, OECD işbirliğiyle düzenlenmiştir.