Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı
English

KAMUDA İYİ YÖNETİŞİM SERTİFİKA PROGRAMI - MODÜL I - SONBAHAR

Kamu sektörüne yönelik olarak tasarlanan eğitim programı, kamu sektöründe görev alan veya alacak yönetici ve yönetici adaylarının yönetişim ve sürdürülebilirlik konularında bilinç ve bilgi düzeylerini arttırmayı hedeflemektedir. Program, bilimsel metodolojinin kullanılarak topluma katkı sağlayacak kamu politikaları üretme ve uygulamalarına katkıda bulunmayı, kamu politikalarının oluşturulmasında ve uygulanmasında katılımcı demokrasiyi arttırmayı ve yenilikçi yöntemler ile kamu işletmelerinde hizmet kalitesini arttırmayı amaçlamaktadır.

Program, "Kamuda İyi Yönetişim", "Düzenleyici Reform ve Kamu Politikalarında Bilimsel Metotlar", "Katılımcı Demokrasi ve Açık Devlet", "Kamu Servislerinde Etkinlik ve İnovasyon" olmak üzere, 24’er saatlik 4 modülden oluşmaktadır. Hafta içi 1 tam gün, her gün 2 ders, toplam 4 hafta sınıf içi eğitim olarak verilecektir. Eğitim programının tümünün uygulanması için toplam 96 saatlik aktif eğitim ve katılım öngörülmektedir.

Tarih: 01 Ekim - 02 Kasım 2015
Yer: Gençlik ve Spor Bakanlığı

Bu eğitim,BÜYEM işbirliğiyle gerçekleştirilmektedir.

Ders Programı

01 Ekim

Dr. Yılmaz Argüden 

Yönetimden Yönetişime: Kamu Sektöründe Yönetişim ve Katılımcı Demokrasi

01 Ekim

Yrd.Doç.Dr.Zeynep Kadirbeyoğlu

Modern Devlet ve Devletin Rolü

14 Ekim

Doç.Dr. Ulaş Akküçük

Yönetişim Kalitesinin Ölçümü: Yönetişim Göstergeleri

14 Ekim

Prof.Dr. Mine Eder

Gelecek Trendleri

21 Ekim

Fikret Toksöz

Kamu Yönetimine Güvenin Arttırılması

21 Ekim

Prof.Dr. Ünal Zenginobuz-

Kamu Kurumlarının Düzenleyici ve Denetleyici Rolü

02 Kasım

Doç.Dr.Gözde Erhan Ünal

Sürdürülebilirlik ve Entegre Yönetişim

02 Kasım

Yrd. Doç. Dr. Gül Sosay

Küresel Sorunlar ve Global Yönetişim