Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı
English

KAMUDA İYİ YÖNETİŞİM SERTİFİKA PROGRAMI - MODÜL II - KIŞ

Kamu sektörüne yönelik olarak tasarlanan eğitim programı, kamu sektöründe görev alan veya alacak yönetici ve yönetici adaylarının yönetişim ve sürdürülebilirlik konularında bilinç ve bilgi düzeylerini arttırmayı hedeflemektedir. Program, bilimsel metodolojinin kullanılarak topluma katkı sağlayacak kamu politikaları üretme ve uygulamalarına katkıda bulunmayı, kamu politikalarının oluşturulmasında ve uygulanmasında katılımcı demokrasiyi arttırmayı ve yenilikçi yöntemler ile kamu işletmelerinde hizmet kalitesini arttırmayı amaçlamaktadır.

Program, "Kamuda İyi Yönetişim", "Düzenleyici Reform ve Kamu Politikalarında Bilimsel Metotlar", "Katılımcı Demokrasi ve Açık Devlet", "Kamu Servislerinde Etkinlik ve İnovasyon" olmak üzere, 24’er saatlik 4 modülden oluşmaktadır. Hafta içi 1 tam gün, her gün 2 ders, toplam 4 hafta sınıf içi eğitim olarak verilecektir. Eğitim programının tümünün uygulanması için toplam 96 saatlik aktif eğitim ve katılım öngörülmektedir.

Tarih: 22 Aralık 2015 - 19 Ocak 2016
Yer: Ankara

Bu eğitim,BÜYEM işbirliğiyle gerçekleştirilmektedir.

Ders Programı

22 Aralık

Yrd.Doç.Dr.Meral DÜLGER

Stratejik Yönetim ve Planlama

22 Aralık

Yrd.Doç.Dr.Tolga SINMAZDEMİR

Düzenleyici Politikalarda Sosyal Analizler

29 Aralık

Bengisu ÖZENÇ

Düzenleyici Etki Analizi

29 Aralık

Doç.Dr.Ulaş AKKÜÇÜK

Etki Analizinde Seçenek Değerlendirme Metotları

12 Ocak

Prof.Dr.Ünal ZENGİNOBUZ

Düzenleyici Reform ve Bütünsel Devlet

12 Ocak

Ömer DİNÇER

Kamu Politikalarında Etkin Uygulama

19 Ocak

Mustafa BALTACI

Kapasitenin Geliştirilmesi ve İdari Yükün Azaltılması

19 Ocak

Mustafa BALTACI

Ölçme, Değerlendirme ve Raporlama

Kamuda İyi Yönetişim Sertifika Programı eğitimlerine ev sahipliği yapan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü'ne teşekkürlerimizi sunarız.