Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı
English

KAMUDA İYİ YÖNETİŞİM SERTİFİKA PROGRAMI - MODÜL IV - SONBAHAR

Kamu sektörüne yönelik olarak tasarlanan eğitim programı, kamu sektöründe görev alan veya alacak yönetici ve yönetici adaylarının yönetişim ve sürdürülebilirlik konularında bilinç ve bilgi düzeylerini arttırmayı hedeflemektedir. Program, bilimsel metodolojinin kullanılarak topluma katkı sağlayacak kamu politikaları üretme ve uygulamalarına katkıda bulunmayı, kamu politikalarının oluşturulmasında ve uygulanmasında katılımcı demokrasiyi arttırmayı ve yenilikçi yöntemler ile kamu işletmelerinde hizmet kalitesini arttırmayı amaçlamaktadır.

Program, "Kamuda İyi Yönetişim", "Düzenleyici Reform ve Kamu Politikalarında Bilimsel Metotlar", "Katılımcı Demokrasi ve Açık Devlet", "Kamu Servislerinde Etkinlik ve İnovasyon" olmak üzere, 24’er saatlik 4 modülden oluşmaktadır. Hafta içi 1 tam gün, her gün 2 ders, toplam 4 hafta sınıf içi eğitim olarak verilecektir. Eğitim programının tümünün uygulanması için toplam 96 saatlik aktif eğitim ve katılım öngörülmektedir.

Tarih: 07 - 28 Kasım 2016
Yer: Ankara

Bu eğitim,BÜYEM işbirliğiyle gerçekleştirilmektedir.

Ders Programı

07 Kasım

Doç.Dr.Ulaş AKKÜÇÜK

Kamu Sektöründe Çözüm Üretimi ve Uygulamanın Etkinleştirilmesi

07 Kasım

Doç.Dr.Uğur EMEK

Çözüm Üretimi ve Uygulamalarda Kamu, Özel Sektör ve STK İşbirlikleri

14 Kasım

Prof.Dr.Muhittin ACAR

Çözüm Üretimi ve Uygulamalarda Performans Yönetimi ve Öğrenme Kültürü

14 Kasım

Prof.Dr.Begüm ÖZKAYNAK

Çözüm Üretimi ve Uygulamalarda Yerel Yönetimlerin Geliştirilmesi

23 Kasım

Yrd.Doç.Dr.Oğuzhan AYGÖREN

Kamu Sektöründe İnovasyon

23 Kasım

Prof.Dr.Mete YILDIZ

Kamu Sektöründe İnovasyon 1: E-Devlet Uygulamaları

28 Kasım

Yrd.Doç.Dr.Zeynep KADİRBEYOĞLU

Kamu Sektöründe İnovasyon 2: Sosyal Girişimcilik

28 Kasım

Doç.Dr.Mehmet Yiğit GÜRDAL

Kamu Sektöründe İnovasyon 3: Davranışsal Ekonomi ve “Nudge”

Kamuda İyi Yönetişim Sertifika Programı eğitimlerine ev sahipliği yapan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü'ne teşekkürlerimizi sunarız.