Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı
English

KENTLERDEN YÖNETİŞİM ÖRNEKLERİ

OECD’nin “Governing the City” Raporu’ndan faydalanarak hazırladığımız “Kentlerden Yönetişim Örnekleri” yayınımızın ilk bölümünde, OECD’de bulunan farklı büyükşehirlerin kentsel planlama, ulaşım politikalarına dair iyi yönetişim uygulamaları ele alınmıştır:

 

- OECD bölgesinde bulunan büyükşehirlerin iyi yönetişim prensiplerini nasıl benimsediklerine,

 

- Bu bölgelerde, ulaşım ve mekânsal planlama açısından büyükşehir yönetişiminin nasıl gerçekleştirildiğine ve

 

- Etkili büyükşehir yönetişim reformunun adımlarına değinilmektedir.

 

Yayının ikinci kısmında ise ulaşım ve mekânsal planlama açısından Adana şehri ele alınmıştır. Adana, merkezi yönetim, yerel yönetim, sivil toplum, özel sektör ve akademinin başarıyla uyum içinde çalışması açısından önemli bir örnek. Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Aksu Çam’ın Adana’ya dair değerlendirmelerine yer verilen bu bölümün Türkiye’deki farklı şehirlere de ilham olması arzu edilmektedir.

Yayını okumak için tıklayınız.

Yayınlanma Tarihi: Ekim 2017

Bu programımızın gerçekleşmesinde katkı sağlayan Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)’e teşekkür ederiz.