Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı
English

BELEDİYE YÖNETİŞİM KARNESİ SUNUMU - BRÜKSEL

28-30 Kasım 2018 tarihlerinde Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlara Belediye Yönetişim Karnesi © Modelimizi tanıttık, sorularını cevaplandırdık.

Tarih: 28-30 Kasım 2018