Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı
English
  • KURUMSAL YÖNETİŞİM

    Özel sektörde iyi yönetişim uygulamalarının geliştirilmesi ve farkındalığın yaratılması için Argüden Yönetişim Akademisi olarak hedeflerimiz:

    • Etkin kurumsal yönetişim modeli
    • Kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürebilirlik
    • Entegre Raporlama