Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı
English

ASYA SÜRDÜRÜLEBİLİR RAPORLAMA ZİRVESİ

Mütevelli Heyeti Başkanımız Dr. Yılmaz Argüden ve Araştırma Uzmanımız Kübra Koldemir CSR Works tarafından Singapur’da gerçekleştirilen “Asya Sürdürülebilirlik Raporlaması Zirvesi 2019”da Akademi’yi temsilen toplam 4 panelde konuşmacı olarak yer aldı. Konferans, toplam 300 kişinin katılımı ve 70 konuşmacının yer aldığı 22 panelde gerçekleştirildi. Sürdürülebilirlik raporlarının yeterince detaylı ve kaliteli olmaması Zirve'de tartışılan konuların başında geldi.

Konferansta ayrıca, standart belirleyici şirketlerin (örneğin GRI ve SASB gibi) yatırımcılarla ne kadar iletişimde olduğuna da değinildi.

Tarih: 4-5 Eylül 2019
Yer: Singapur