Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı
English

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİŞİM KARNESİ

İyi Yönetişim sürdürülebilirlik çalışmalarının sürdürülebilirliğinin anahtarıdır. Geliştirdiğimiz özgün SG Scorecard © ile halka açık verileri "iyi yönetişim merceği" bakış açısıyla analiz ediyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri hakkında farkındalık oluşturulmasına katkı sağlayarak Sürdürülebilirlik çabalarının yönetişiminin ölçülmesini sağlıyoruz. İyi örneklerden öğrenmeyi sağlayarak uzun vadede sürdürülebilir değer yaratıyoruz.

 

Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi web sitesi için tıklayınız. 

Yayınlanma Tarihi: Mayıs 2019