Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı
English
  • SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI'NDA YÖNETİŞİM

    Sivil Toplum Kuruluşları'nda iyi yönetişim uygulamalarının geliştirilmesi ve farkındalığın yaratılması için Argüden Yönetişim Akademisi olarak hedeflerimiz:

    • Sivil-toplum kuruluşlarında yönetişim kalitesi ve hizmet etkinliğinin arttırılması
    • Standart belirleme, veri-bazlı karar verme ve katılımcı demokrasinin hayata geçirilmesi için algı ve katılımın arttırılmasında sivil toplumun rolünün güçlendirilmesi