Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı
English

C20 YÖNETİŞİM ÇALIŞMA GRUBU ÜYELİĞİ

Sivil toplumun görüşlerinin belirlenmesi için kurulan C20 (Civil Society 20), her yıl G20 sürecinde sivil toplumun, gelişme ve ekonomik büyüme gibi alanlarda dünya liderlerine politika önerilerini ilettikleri bir fikir üretme ve savunuculuk platformudur. Argüden Yönetişim Akademisi olarak, C20 Yönetişim çalışma grubu üyesi olarak katkılarımızı sürdürmekteyiz. 

Tarih: 2015